Apteekin palvelut

Reseptien uusiminen

Lähetämme uusimispyyntöjä veloituksetta perusterveydenhuollossa määrätyistä sähköisistä resepteistä. Terveydenhuollon toimipiste käsittelee uusintapyynnön 8 työpäivän kuluessa.

Yhteensopivuuden tarkistus ja henkilökohtainen lääkekortti

Joillakin lääkkeillä voi olla riski vakavaan yhteisvaikutukseen muiden käytössä olevien lääkkeiden kanssa. Ongelmia voi syntyä myös reseptilääkkeen ja ilman reseptiä saatavan lääkkeen tai luontaistuotteen yhdistelmästä.

Apteekissamme on käytössä yhteisvaikutusohjelma, jonka ansiosta asiakkaan lääkitystä voidaan tarkastella kokonaisuutena ja huomioida mahdolliset lääkkeiden yhteisvaikutukset. Voit myös pyytää farmaseuttia tulostamaan mukaasi lääkekortin, josta on nopeasti nähtävissä kaikki käytössäsi olevat lääkkeet. Lääkekortin voi ottaa mukaan lääkärin vastaanotolle tai sairaalaan.

Koneellinen annosjakelu

Annosjakelussa toimitamme asiakkaan säännöllisessä käytössä olevat lääkkeet kahdeksi viikoksi kerrallaan jaettuna ottoajankohdan mukaisesti annospusseihin. Annosjakelupussit parantavat lääkitysturvallisuutta ja helpottavat lääkkeiden ottamista, sillä niihin on merkitty lääkkeiden ottoajankohta. Kysy lisää palvelusta apteekin henkilökunnalta.

Vanhentuneet ja käytöstä poistuneet lääkkeet

Lääkejätteet ovat ongelmajätettä, eikä niitä saa laittaa tavallisen sekajätteen joukkoon. Lääkejätteet voi palauttaa apteekkiin, josta ne toimitetaan hävitettäväksi jätteenkäsittelylaitokselle.
Lääkkeitä voi palauttaa ainoastaan hävitettäväksi. Lääketurvallisuussyistä emme ota vastaan emmekä hyvitä jo asiakkaille luovutettuja lääkkeitä.

Lajittele lääkejätteet:

  • Lääketurvallisuuden ja säilytystilan rajallisuuden vuoksi poista tabletit ja kapselit alkuperäispakkauksista (pahvi-, lasi- ja muovipakkauksista) ja palauta ne apteekkiin suljetussa, tiiviissä ja läpinäkyvässä pussissa.
  • Voiteet ja nestemäiset lääkkeet omissa pakkauksissaan. Poista kuitenkin pakkauskotelo ja ohjelippu.
  • Palauta lääkkeiden antoon käytetyt ruiskut ja neulat erillisiin läpäisemättömiin pakkauksiin pakattuina, esimerkiksi lasipurkissa.
  • Elohopeaa ja jodia sisältävät lääkejätteet erillään. Jodia sisältäviä tuotteita ovat esimerkiksi Betadine ja Jodix.
  • Palauta elohopeaa sisältävät kuumemittarit erillään muusta lääkejätteestä suljetussa astiassa. Elohopeattomat kuumemittarit voi hävittää kotitalousjätteiden joukossa.

Terveydeksi! –lehti

Apteekkien oma maksuton asiakaslehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Terveydeksi!-lehdessä on luotettavaa tietoa terveydestä, sairauksien hoidosta ja ennaltaehkäisystä, lääkkeistä ja niiden oikeasta käytöstä sekä apteekkipalveluista.

Schengen-todistus

Schengen-todistuksella yksityishenkilö osoittaa mukanaan kuljettamiensa huumaavien tai psykotrooppista ainetta sisältävien lääkkeiden tarpeellisuuden matkustaessaan Schengen-alueella. Schengen-sopimuksen piiriin kuuluvat Suomen lisäksi Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Saksa, Belgia, Ranska, Alankomaat, Itävalta, Liechtenstein, Luxemburg, Espanja, Portugali, Italia, Kreikka, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tsekki, Slovakia, Unkari, Slovenia, Malta ja Sveitsi.

Todistusta hakiessaan henkilöllä on oltava mukanaan lääkettä koskeva lääkemääräys ja matkustusasiakirja (passi tai henkilökortti). Todistus voidaan antaa lääkettä toimitettaessa tai jälkikäteen siitä apteekista, josta lääke on toimitettu. Todistus on voimassa 30 vuorokautta matkan alkamispäivästä. Schengen-todistuksen laatiminen on maksullinen palvelu.